Jak teraz zadbać o przyrodę i co zrobić z brudnymi odpadami?
22-05-2015  14:14

Podczas budowy domu lub budynku o innym przeznaczeniu siłą rzeczy dochodzi do wyprodukowania odpadów poremontowych. Pozostałości dawniej wykorzystanych materiałów, resztki lekkich i ciężkich materiałów wykorzystywanych w czasie remontu i inne śmieci związane z pracami budowlanymi muszą zostać usunięte z minimum dwóch powodów. Po pierwsze, odpady pobudowlane niedobrze prezentują się w okolicy domu uniemożliwiając utrzymanie porządku niekiedy także w obrębie sąsiednich działek. Papiery, folie i drobny gruz nierzadko są powodem sąsiedzkich nieporozumień. Inną kwestią są względy oszczędności. Z punktu widzenia ochrony środowiska i estetyki otoczenia wszystkie odpady poremontowe są nieznacznej wartości i wymagające usunięcia. Niszczą one naturalne środowisko oraz zmniejszają poczucie ładu. Niemniej materiały te są bardzo cennym surowcem wtórnym, który po przejściu przez odpowiednie procesy może na powrót zostać użyty w budownictwie. Uzyskane surowce są używane między innymi do produkowania elementów budowlanych, a także tworzyw koniecznych do przeprowadzenia remontowych prac bądź innych budowlanych robót. System gospodarowana odpadami jest organizowany w ramach działalności gminy, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele budynków, gruntów lub lokali są zazwyczaj obciążeni opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. W zamian za pokrywanie opłat mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w formie wywozu odpadów poremontowych i pobudowlanych. Z perspektywy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego są one traktowane tak jak odpady komunalne. Niemniej nie wszystkie odpady pobudowlane są odbierane w ramach działania gminy. Opłata gminna dotyczy wyłącznie pozostałości po pracach remontowych w gospodarstwie przeprowadzonych samodzielnie przez właściciela. Stąd wynika, że członek gminnej wspólnoty, który zatrudnia ekipę remontową musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z tego, że w razie przeprowadzania prac budowlanych przez firmę, to właśnie ona zostaje wytwórcą pobudowlanych odpadów. Publiczne opłaty uiszczane przez właściciela są zaś płacone w ramach jego działań, a nie działalności firmy budowlanej, z usług której skorzystał. W tego typu przypadkach obowiązek wywozu odpadów może spoczywać na zatrudnionej firmie.